कर्मचारी

  • कुमारी रुचि मिश्रा सहयोगी - छात्र मामले
    ruchim@iimamritsar.ac.in
    0183-2820046