National Overseas Scholarship Scheme for 2023-24

कर्मचारी

 • श्री तारित कुमार मोन्डाल सलाहकार - छात्र मामले और छात्रावास
  taritkm@iimamritsar.ac.in
  9608031341
 • कुमारी रुचि मिश्रा कनिष्ठ प्रबंधक- छात्र मामले
  ruchim@iimamritsar.ac.in
  0183-2820046
 • श्रीमती कविता सहयोगी-एमबीए कार्यालय
  kavita@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031