National Overseas Scholarship Scheme for 2023-24

कर्मचारी

 • श्रीमती विभा विश्वकर्मा वरिष्ठ प्रबंधक - कार्यक्रम
  vibhav@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031
 • कुमारी सिमरनजीत कौर कनिष्ठ प्रबंधक - कार्यक्रम
  simranjeetko@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031
 • कुमारी अनिशा शर्मा सहयोगी-एमबीए कार्यालय
  anishas@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031
 • श्रीमती गरिमा बजाज सहयोगी-एमबीए कार्यालय
  garimab@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031
 • श्री नमन कनिष्ठ सहयोगी प्रोग्राम
  naman@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031
 • कुमारी रूपल जूनियर सहायक - कार्यक्रम
  rupal@iimamritsar.ac.in
  0183-2820031